Kevätohjelma 2013 / Vårprogram 2013

 Kevätohjelma 2013 / Vårprogram 2013 

20.1 klo 15.30
2. Loppiaisen jälkeinen sunnuntai, ”Elämän lähde”.Päämesssu, Ålidhem.
2 sönd. e trettondedagen, ”Livets källa”.Högmässa, Ålidhem.

17.2 klo 15.30
1. Paastonajan sunnuntai, ”Koettelemuksen hetki”.Sunnuntaijumalanpalvelus, Kuoro esiintyy, Vuosikokous jum.palv.jälkeen.
Första söndagen i fastan, ”Prövningens stund”. Söndagsgudstjänst, Kören medverkar. .Årsmöte efter gudstjänsten.

17.3 klo 15.30
Marianpäivä, ”Jumalan suuret teot”. Päämessu.
Jungfru Marie bebådelsedag, ”Guds mäktiga verk”. Högmässa.

14.4 klo 15.30
3. Pääsiäisajan sunnuntai, ”Hyvä paimen”.Päämessu, Kuoro esintyy.
Tredje söndagen i Påsktiden, ”Den gode herden”.Högmässa, Kören medverkar.

12.5 klo 15.30
Helluntaita edeltävä sunnuntai, ”Auttaja tulee”.Sunnuntaijum.palv. Kuoro esintyy. Vietetään Äitienpäivää jumalanpalveluksen jälkeen.
Söndagen före Pingst, ”Hjälparen kommer”. Söndagsgudstjänst. Kören medverkar. Morsdagsfirande efter gudstjänsten.

______________________________________________

Kuoroharjoitus maanantaisin klo 18:00 alkaen 10.9 paitsi jumalanpalveluksen jälkeisenä maanantaina, jos kuoro on esiintynyt jumalanpalveluksessa. Uudet kuorolaulajat ovat tervetulleita./
Körövning på måndagar 18.00 med början den 10/9 utom måndag efter gudtjänst – om kören har medverkat på gudtjänst. Nya körsångare är hjärtligt välkomna.

Kuoron johtaja/körledare: Ingrid Engdahl, Puh/Tel. 090-2002718
Sähköposti/ e-post: Ingrid.Engdahl@svenskakyrkan.se
______________________________________________

Virassa oleva pappi /Tjänstgörande präst  25% Walther Hjorth, Puh/Tel: 090-200 27 32
Sähköposti/ e-post: walther.hjorth@svenskakyrkan.se
Osoite: /Adress: Studentvägen 2, 90738 Umeå

Papin työaika on 25%. Pappi on tavattavissa Ålidhemmin seurak. virastossa, seuraavina Tiistai päivinä klo. 13-14: 8.1, 15.1, 5.2, 12.2, 5.3, 12.3, 2.4, 9.4, 30.4, 7.5

Prästens arbetstid är 25%. Han är anträffbar på Ålidhemskyrkans kontor under följande tisdagar, kl. 13-14:8/1, 15/1, 5/2, 12/2, 5/3, 12/3, 2/4, 9/4, 30/4 och 7/5.

Ruotsin kirkon puhelinkeskus Uumaja: 090-200 25 00.
Tel. till Svenska kyrkan i Umeå: 090-200 25 00.

Huom!

Muutokset mahdollisia yllä olevaan ohjelmaan., Katso myös Ålidhemin kirkon kotisivua!http://www.svenskakyrkan.se/alidhem //