Ylimääräinen jäsenkokous vuoden 2016 alussa

Koska kerhon syyskokouksessa 14.11. 2015 ei saatu haluttua lukumäärää kerhon johtokuntaan, niin on päätetty pitää ylimääräinen jäsenkokous lauantaina 9. tammikuuta 2016. Tarkoituksena on tarkistaa/muuttaa/lisätä johtokunnan kokoonpanoa.
Samalla käydään läpi lauantaikerhon ja teatterijaosto Kirput toimintasuunnitelmat, joita ei ehditty saada syyskokouksen hyväksyttäväksi