Uutta verta kerhon johtokuntaan

Uumajan Suomalaisen kerhon syyskokous pidettiin kerhon mökillä lauantaina 10 marraskuuta klo 12.00. Lauantain kokouksessa kerhon jäsenet päättivät muun muassa siitä, mitä kerhossa ensi vuonna tapahtuu ja mitä toimintaa järjestetään. Kerhon nykyinen johtokunta esitti ehdotuksen kerhon vuoden 2013 toimintasuunnitelmaksi. Eläkeläisjaosto Ikinuorten toimintasuunnitelma vahvistettiin.

Muita johtokunnan syyskokoukselle esittämiä asioita olivat mm. Uumala-yhdistyksen jäljelle jääneiden varojen käyttö, kotimajoitusten hinta, kerhon täysiä vuosia täyttävien jäsenten onnittelujen muoto, 4-henkisen järjestelytoimikunnan perustaminen ja Marjatta Lundmarkin valitseminen kerhon kunniajäseneksi. Syyskokous hylkäsi johtokunnan ehdotuksen siitä, että kerhon työtehtävissä ansioituneita henkilöitä huomioidaan kerhotoiminnassa käytettävällä arvokortilla.

Jäsenkokouksessa päätettiin myös siitä, minkälainen johtokunta vastaa jäsenten päättämän toiminnan toteuttamisesta.  Alla Uumajan Suomalaisen Kerhon ensi vuoden johtokunta ja muut valinnat

Uumajan Suomalaisen Kerhon vaalivaliokunnan ehdotus vuoden 2013 USK:n johtokunnan kokoonpanoksi.

Puheenjohtaja
Raili Borg 1 vuosi

Johtokunnan varsinaiset jäsenet 2 vuotta
Jaakko Honkanen
Pekka Erikoinen
Emilia Lejdebro

Vuosi jäljellä
Jari Prosi
Juha Niemi
Kim Borg

Varajäsenet 1 vuosi
Rauno Pihlajamaa
Susanna Levonen
Daniel Netteblad – Tanse

Tilintarkastajat
Marjatta Aidantausta, henkilökohtainen vara Seija Königsson
Lisbeth Pihlajamaa, henkilökohtainen vara Heli Aarnipuro

Varatilintarkastajat
Seija Königsson
Heli Aarnipuro

Jaostot, Toimikunnat, Työryhmät vetäjät/kokoonkutsujat:
Eläkeläisjaosto Ikinuoret: Sirpa Aarrekivi
Naisjaosto: Heli Aarnipuro (vetäjä), Hilkka Rajala, Raija Simola, Eija Risberg
Miesjaosto: Jussi Vartiainen
Teatterijaosto Kirput: Tapio Tamminen
Mökkitoimikunta: Rauno Pihlajamaa
Tiedotustyöryhmä: Raili Borg

Piirikokousedustajat:
Kim Borg
Jaakko Honkanen
Varalla:
Merja Olsson
Jussi Vartiainen
Olli Falben