Neljä tuntia kevätkokousta

2013-03-09 kevätkokous (1)
Kevätkokouksessa oli kyse vuoden 2012 toiminnan ja talouden läpikäynnistä. Kokouspaperit saivat jäsenet käteen vasta paikan päällä.
2013-03-09 kevätkokous (2)
Tilintarkastajat valmiina töihin, vaikka kyllähän sitä aina muutaman sanan ehtii vieraiden kanssa vaihtaa.
2013-03-09 kevätkokous (3)
Mirjami Kiviniemi taisi kuvasta päätellen rohmuta kaikki paperit, vaikka kuvat aina joskus valehtelevatkin.
2013-03-09 kevätkokous (4)
Tapio Tamminen ja Helena Eklholm.
2013-03-09 kevätkokous (5)
Mukavaa, kun Sakke (Sakari Seittu) ja Berttakin (Metsäranta) pääsivät mukaan kevätkokoukseen. – Todellista kulttuuria olisi latotanssien järjestäminen, mietti Sakari jossakin kohdassa keskustelua. – Rullaattoritanssien järjestäminen olisi taas nykyaikaista kulttuuria ja sellaista pitäisi saada aikaan.
2013-03-09 kevätkokous (6)
Kerhon puheenjohtaja Raili Borg avasi kokoksen.
2013-03-09 kevätkokous (7)
Mirjami Kiviniemen vieressä Jari Prosi, kerhon varapuheenjohtaja ja Suomen kielen delegaation puheenjohtaja. Heli Aarnipuro, Raili Borgin vieressä toimi kevätkokouksen puheenjohtajana.
2013-03-09 kevätkokous (8)
Kevät kokouksen sihteerinä toimi Arja Tamminen. Kim Borg ja Lisbeth Pihlajamaa valittiin tarkistamaan pöytäkirja ja ääntenlaskijaksi kahden edellellisen lisäksi valittiin Mirjami Kiviniemi.
2013-03-09 kevätkokous (9)
Olli Falben kirjoitti toimintakertomusen muutokset suoraan digitaaliseen kopioon tietokoneelle.
2013-03-09 kevätkokous (10)
2013-03-09 kevätkokous (11)
2013-03-09 kevätkokous (12)
2013-03-09 kevätkokous (14)
2013-03-09 kevätkokous (15)
2013-03-09 kevätkokous (16)
2013-03-09 kevätkokous (13)
Kim Borg ja Emilia Lejdebro taistelivat yhdessä suomenkielisten tekstien kanssa.

Liittopäiväedustajiksi valittiin Raili Borg ja Jari Prosi, varalle tässä järjestyksessä, mikäli suostuvat: Pekka Erikoinen, Jaakko Honkanen, Emilia Lejdebro ja Rauno Pihlajamaa. Liittopäivät pidetään Axevallan kansankorkeakoulussa 6-7/6 2013.

Kerhon vaalivaliokuntaan kokoonkutsujaksi valittiin paikalla ollut Jussi Vartiainen. Jussin seuraksi valitiin Merja Olsson ja Hannele Tuominen sillä edellytyksellä että he suostuvat jatkamaan vaalivaliokunnassa. Kumpikaan heistä ei ollut paikalla. Mikäli he kieltäytyvät, otetaan esille asia jäsenkokouksessa, jossa päivitetään kerhon säännöt.

Uumajan Suomalaisen Kerhon johtokunta otti esille kaksi asiaa: Daniel Tanse halusi erota johtokunnasta, koska hänellä oli liian paljon tekemistä. Kevätkokous valitsi Daniel Tansen tilalle Östen Ollmanin.

Kerhon johtokunta esitti, että järjestelytoimikunta, joka perustettiin syyskokouksessa lopetettaisiin, koska siihen oli vaikea löytää osanottajia ja koska esimerkiksi idean alulle pannut henkilö ei edes itse halunnut olla siinä mukana. Kevätkokous päätti, että järjestelytoimikunta lopetetaan ja sen työt siirretään johtokunnalle.

Kevätkokous totesi myös, että kerhon sääntöjä ei ole päivitetty vastaamaan RSKL:n normaalisääntöjä ja vaati johtokuntaa järjestämään pikimmiten ylimääräisen jäsenkokouksen, jossa säännöt päivitetään. Päivämäärästä keskusteltiin ja kokouksen johtopäätökseksi tuli, että kyseinen kokous voidaan pitää aikaisintaan kuukauden kuluttua. Lauantai 13/4 on luultavasti sopiva ajankohta.

Kerhon kevätkokous keskusteli myös koulutuksen tarpeesta. Kysymykset, jotka herättivät keskustelua tässä jäsenkokouksessa voitaisiin käydä mieluummin läpi eri teemailloissa. Ehdotuksia teemailloiksi: Rahastonhoito, Hallintoaluerahat – mitä ne ovat, Missä päättää ja mitä päättää? Mitä se kulttuuri oikein on, voiko siitä tehdä listan?

Ehkä tilintarkastajatkin tarvitsisivat koulutusta, että he ensi kerralla ehdottavat vastuuvapautta johtokunnalle, eikä kerhon jäsenille.