Uumajan kunta keskusteli vähemmistöjen kanssa

Uumajan kunta keskusteli vähemmistöjen kanssa. Tapaamisessa käytiin läpi vuoden aikana käytetty valtionavustus ja keskusteltiin siitä, miten mahdollisesti käyttämättömiä varoja voidaan käyttää uudelleen muihin tarkoituksiin. keskustelua käytiin myös Uumajan kunnan Esi-ja peruskoululautakunnan päätöksestä vaatia äidienkielenopetusta haluavilta lapsilta perustietoja kielessä.