Suomenkielisen seurakuntatyön syysohjelma 2012

Suomenkielisen seurakuntatyön syysohjelma 2012. 2/9  kl 15.30 Kolminaisuudenpäivän 13.s sunnuntai.Päämessu Ålidhem kko. 30/9 kl 15.30 Pyhän Mikaelin päivä. Päämessu. Syyskokous Ålidhem kko. 28/10 kl.11.00 Huom. aika! Kaksikielinen päämessu, Staffan Nygård ja Walther Hjorth, kuoro. Ålidhem kko. 25/11 kl. 15.30 Tuomiosunnuntai. Sunnuntaijumalanpalvelus. Ålidhem kko. 16/12 kl. 18.00 Huom. aika! Kauneimmat joululaulut, kuoro. Ålidhem kko. 25/12 kl. 14.00 Huom. aika! Joulupäivän hartaus, L-O Kevnell, kuoro. 20/1.2013 Kl. 15.30 Loppiaisen jälkeinen sunnuntai, sunnuntaijumalanpalvelus.Ålidhem kko. Pappina Walther Hjort, jos ei muuta mainita.

Muuta suomenkielistä seurakuntatyötä: – Övrigt finskspråkigt församlingsarbete –

Suomen itsenäisyyspäivää 6.12 2012 Suomen itsenäisyyspäivää vietetään Torstaina 6.12 klo.18.00 Församlingsgårdenilla, Östra Esplanaden 9. Alkaen ruokailulla, ohjelmaa, kirkkokuoro esiintyy. Järjestäjinä: Uumajan Suomalainen Kerho ja Suomenkielinen seurakuntapiiri Lisätietoja: www.uumajalaiset.se.

Finska självständighetsdagen firas Torsdag 6 december kl. 18.00 Församlingsgården, Östra Esplanaden 9. Finsk mat, program, kyrkokören medverkar. Arrangörer: Finska Klubben, Finskspråkiga församlingskretsen. Mera info: www.uumajalaiset.se.

Hyvän voinnin päivät / Må bra dagar 

Opi voimaan hyvin!

Tule mukaan henkistä hyvinvointia vahvistavalle kurssille 22-23/9 klo. 10.00-15.00 Uumajan Suomalaisen Kerhon mökillä. Vahva yhteinen tahto – Yhteishenki – Arjen oivallukset ja ihmisten erilaisuutta arvostava työilmapiiri ovat koulutuksen avaimia. Luennoitsijana, pappi, Leila Mänttäri Karlstadista. Vapaa pääsy. Ilmottautuminen elokuun loppuun mennessä, Helille  0702-169141, tai Tarjalle 0703-926399. Tervetuloa!

 Lär dig att må bra!

Kom med på en kurs i mental träning 22-23/9 kl 10.00 -15.00 i Finska Klubbens stuga, Olle Fiskares väg14. En stark gemensam vilja – Samförstånd – Vardagens realiteter och ett arbetsklimat som respekterar människors olikheter är nyckelord i utbildningen. Föreläsare, prästen, Leila Mänttäri från Karlstad. Fri entre. Anmälan senast den 31 augusti till: Heli 0702-169141 eller till Tarja 0703-926399. Välkommen! 

Kuoroharjoitus – Körövning  

Alkupäivä syksyllä: 10.9. klo 18:00 -ja sitten aina jatkuu aina maanantaisin klo 18:00, Ålidhemin kirkolla – paitsi jumalanpalveluksen jälkeisenä maanantaina, jos kuoro on esiintynyt jum.palveluksessa. Uudet kuorolaulajat ovat myös tervetulleita.

Startdag till hösten: 10 sept kl. 18 – och därefter blir det körövning på måndagar kl. 18.00 i Ålidhemskyrkan – utom på måndag efter gudstjänstdag i de fall kören har medverkat i gudstjänsten. Nya körsångare är hjärtligt välkomna.

Kuoron johtajakörledare: Ingrid Engdahl Puh/Tel. 090-200 27 18 Sähköposti/e-post: ingrid.engdahl@svenskakyrkan.se

Muut tiedot / Övrig information Pappi/Präst: Walther Hjorth Puh/Tel: 090-200 27 32 (suomenkiell.seurak.työ/finskspråkl.förs.arb.)Sähköposti/e-post: walther.hjorth@svenskakyrkan.se Papin työaika on 25%. Pappi on tavattavissa Ålidhemmin seurak. virastossa, seuraavina Tiistai päivinä klo. 13-14. 21.8, 18.9, 25.9, 16.10, 23.10, 13.11, 20.11, 11.12 ja 18.12 Prästens arbetstid är 25%. Präst är anträffbar på Ålidhemskyrkans kontorunder följande Tisdagar kl. 13-14. 21/8, 18/9, 25/9, 16/10, 23/10, 13/11, 20/11, 11/12 och 18/12 

Ruotsin kirkon puhelinkeskus, Uumajassa: puh. 090-200 25 00.Tel. till Svenska kyrkan i Umeå: 090-200 25 00.

Kanttori / Kuoron johtajaKantor / körledare:Ingrid Engdahl Puh/Tel. 090-200 27 18 Sähköposti/e-post: ingrid.engdahl@svenskakyrkan.se

Huom. Muutokset mahdollisia yllä olevaan ohjelmaan., Katso myös Ålidhemmin kirkkon kotisivua : www.svenskakyrkan.se/alidhem

Obs: Ovanstående program kan ändras, se också Ålidhems församlings hemsida: www.svenskakyrkan.se/alidhem