Kimmo Sulila Uumajan papiksi

Tuli viesti Ruotsin kirkon suomenkielisen seurakuntatyön puheenjohtajalta, joka kertoi, että Uumajaan oli saatu uusi pappi Walther Hjorthin tilalla, Walther Hjorthan jäi keväällä eläkkeelle. Kimmo Sulila alkaa työnsä syksyllä 2013.

” Hei, nyt saan päästää tiedoksi uuden pappimme henkilötiedot. Hän on Kimmo Sulila, ja hän aloittaa Uumajassa ensimmäinen lokakuuta. Kimmo on  vähän päälle 50 vuotias, monen lapsen isä. Kaikki lapset ovat aikuisia ja  asuvat ympäri Ruotsinmaata, nuorin opiskelee Uumajassa, mikä varmaan  vaikutti siihen että Kimmo haki seurakuntapapin työtä täältä.

Kimmo Sulila toimii kirkkoherrana kaksikielisessä Haaparannassa, ja hän on tottunut käyttämään molempia kieliä virantoimituksessaan. Suomenkielinen seurakuntatyö on puolet työajasta. Hänellä on myöskin kokemusta instituuttityöstä, sillä hän on ollut
vankilapappina nuorempana.

Uumajassa on hänen puoli työkenttäänsä  ruotsinkielisenä sairaalapappina useamman muun papin ja diakoonin  työryhmässä. Kimmon sairaanhoitajavaimo on juuri saanut sairaanhoitajan viran  määrätyllä erikoisalalla Haaparannassa, ja jää sinne työskentelemään, niin  että perheen juuret eivät vielä katkea Haaparantaan.

Terveisin, Seija Dahlgren