Dunkersin päivää juhlitaan perjantaina 5.7 2013 2013Hörneforsissa.

J. Z. Dunkers dag, Hörnefors

Programmet den 5/7 kl. 11.00 -15.00
Kyrkan dekorerat med blåvita och blågula blommor, klockorna ringer 3 minuter i stället för det vanliga 2 minuter. Hedersvakt utanför kyrkan.

Kl. 11.00 Minnestund i Brukskyrkan,
Förrättare: Richard Dieser,
Kantor: Olle Nilsson,
Vaktmästare: Christer Fredriksson
Separat program.

Gång från kyrkan till monumentet
Fanborg först, med finska och svenska flaggorna, sedan kransarna och sedan övriga deltagare

Nedläggning av kransarna/ Kransar läggs vid monumentet
Fanvakten och hedersvaktens hälsning vid varje nedläggning
En tyst minut
Erik Karlsson, Amazing Grace, säckpipa

Tal vid monumentet, konferencier: Erik Eriksson
Raili Borg, Finska Klubben
Ingela Vallerud, Umeå kommun
Brigadens general, Pentti Airio, Ordförande för Finlands
krigshistoriska sällskapet,  Doktor i krigshistoria
Överstelöjtnant Jan Flodin, chef för Västerbottens gruppen
Kyrkoherde Richard Dieser, Svenska kyrkan
Premiärlöjtnant Fritz Berman, Krigsveteran
Ethel Furu, dikt
Överstelöjtnant Torbjörn Lundqvist, Försvarsmakten
Överstelöjtnant Erik Eriksson, Dunkers kännare
Kapten Richard Eklund, Hemvärnet
Musik/dikt kombineras med talen

Musik mm. vid monument
Erik Karlsson – säckpipa
Ethel Furu – dikter

Hedersvakten under tal och uppträdanden, Hemvärnet, Västerbottens bataljon, Kapten Richard Eklund

Efter tal och uppträdanden: kaffe
Utställningar i Magasinet mitt emot kaffetältet, Hörneforsgruppen:-Hörnefors Fotoklubb, fyller 60 år
-Vävgruppen
-Konstfacket

Kl. 14.00 Efter kaffet
Teaterföreställning;
3 små gummor ger ”Glimtar från förr”

Arrangörer:
Finska Klubben i Umeå, Försvarsmakten, Svenska kyrkan Hörnefors församling, Civilförsvarsföreningen i Hörnefors, Hemvärnet, Umeå kommun, Hörneforsgruppen, med flera.

OBS! Stora medaljer!