Neuvottelu Lanstingetin kanssa

2013-05-30lanstinget (1)
Kokous pidettin videokonferenssin muodossa, jotta voitasiin taata Skellefteån ja pienempien kuntien osallistuminen ja samalla säästää matkustamisessa muuten kuluvaa aikaa ja rahaa.2013-05-30lanstinget (4)
Harriet Hedlund, Terveyden- ja sairaudenhoitolautakunnan puheenjohtaja.
Uumajan Suomalaisella kerholla oli neuvotttelutapaaminen videokonferenssin muodossa Länsi-Pohjan Maakäräjien kanssa. Maakäräjäpoliitikoista olivat mukana
Harriet Hedlund (S) Uumajasta maakäräjien valtuuustosta ja terveyden- ja sairaudenhoitolautakunnan puheenjohtaja.
Marita Fransson (S) Lyckselestä maakäräjien valtuuustosta, terveyden- ja sairaudenhoitolautakunnasta sekä Eteläisen Lapin kansanterveyden ja terveyskeskuksien lautakunnan (nämnd för folkhälsa och primärvård Södra Lappland) puheenjohtaja.
Andreas Löwenhöök (M) Skellefteåsta maakäräjien valtuuustosta ja hallituksesta sekä Skellefteå-Nordsjö alueen kansanterveyden ja terveyskeskuksien lautakunnan (nämnd för folkhälsa och primärvård Skellefteå – Norsjö området) varapuheenjohtaja .2013-05-30lanstinget (3)
Ann-Sofi Grenholm, kontaktihenkilö, sihteeri

Neuvotteluissa olivat myös mukana  Ann-Sofi Grenholm, joka toimii kansallisten vähemmistöjen kontaktihenkilönä ja sihteerinä neuvotteluissa.
2013-05-30lanstinget (5)Seija Dahlgren, Ruotsin kirkon suomenkielinen työ, Saara Minkkinen Näkövammaisten yhdistys.
Vähemmistöjen edustajina olivat Raili Borg Uumajan Suomalaisesta Kerhosta, Seija Dahlgren Ruotsin kirkon suomenkielisestä työstä, Saara Minkkinen Näkövammaisten yhdistyksestä, Saara Sanaksenaho Skellefteån suomenkielisestä yhdistyksestä ja Sinikka Lindquist, Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton Pohjois-Ruotsin piiristä.
2013-05-30lanstinget (2)
Petra Rantatalo, Region Västerbotten, Kulttuuri
Päivän vieraana kokouksessa oli Petra Rantatalo Region Västerbottenista.  Region Västerbotten on muutamien Länsi-Pohjan kuntien yhteistyöverkosto, johon on kerätty sellaisia toimintoja, jotka aikaisemmin olivat Maakäräjien käsissä, mutta eivät kuuluneet hoitoalaan. Nyt on Maaakäräjien organisaatioon keskitetty vain hoitoalan kuuluvia aktiviteetteja. Muut, kuten kulttuuri, koulutus, vähemmistöt, vähemmistökielien suojelu jne. kuuluvat Region Västerbottenin alaisuuteen.

Keskusteluissa päivän vieraan kanssa vahvistui se, että yhteinen neuvonpito region Västerbottenin kanssa ainakin kerran vuodessa tarvitaan. Tässä vahvistui sekin mielipide, että piirin on haettava avustuksia Region Västerbottenista eikä Lanstingetetista.