Suomen kielen delegaatio mietti uudelleenorganisointia

Suomen kielen delegaatio keskusteli sunnuntain kokouksessa pitkään toiminnan uudelleenorganisoinnista. Delegaation puheenjohtajaa ei kevätkokouksessa valittu mihinkään toimeen ryhmissä ja se tietenkin vähitellen paljastunut puheenjohtajalle, että tietääkeen keskustelun alla olevista kysymyksistä, on hänellä oltava päivitetyt tiedot eri ryhmien toiminnasta ja tärkeistä asioista.
Uumajan kunta on tehnyt talousarvion, jonka mukaan kaikkien neljän toimivan ryhmän; sosiaali, koulu, kulttuuri ja tiedotus oletetaan kokoontuvan neljä kertaa vuodessa pitämään korkeintaan kolmen tunnin kokouksia ja että kunnan edustajien lisäksi osallistuu neljähenkinen työryhmä Suomen kielen delegaatiosta. Neljä varsinaista henkilöä valittiin eri työryhmiin vuoden alussa. Nyt delegaatio keskusteli siitä, voidaanko puheenjohtajan osallistuminen vain lisätä työryhmiin, vai aiheuttako se sen, että joku aiemmin valituista joudutaan valitsemaan pois.

Ainoastaan sosiaaliryhmä oli kokoontunut nyt keväällä, muut kolme työryhmää eivät olleet. Näkyvyydestä sen verran, että kunnan katupäällikkö Karin Isaksson ja kaupunginarkkitehti Anna Flatholm ovat Ruosufestivaaliviikolla 17/4 klo 12.00 esittämässä skissejä Erik Sursillin muistomerkistä, jonka idea on peräisin delegaation ja kunnan välisistä ajatustenvaihdosta suomen kielen ja kulttuurin näkyvyydestä Uumajassa.