Johtokunta 6.2 2013

Uumajan Suomalaisen Kerhon toinen johtokunnan kokous pidettiin Mariehemin konttorilla. Paikalla olivat: Raili Borg, Jaakko Honkanen, Pekka Erikoinen, Jari Prosi, Emilia Lejdebro, Olli Falben, Kim Borg. Susanna Levosella oli ensi-ilta, Juha Niemi vietti tyttärensä Lunan syntymäpäiviä, Rauno Pihlajamaa oli ajossa ja Daniel Nettelblad-Tansella oli joku muu este.

Johtokunnassa päätettiin ja keskusteltiin tärkeistä asioista kolmen tunnin ajan. Muun muassa oli tapetilla Jäsenhankintakilpailu 2013, josta päätetttiin, että pidetään jäsenhankintakilpailu myös tänä vuonna. Ensimmäinen palkinto 2000 kr joka värvää eniten jäseniä, toiseksi eniten 500 kr. Vain uusia jäseniä, jotka ovat olleet vähintään kaksi vuotta poissa kerhosta ja vähintään kymmenen uutta jäsentä. Lokakuun 2013 loppuun mennessä kaikkien maksaneiden jäsenien välillä arvotaan 500 kr.

Yhdyshenkilöiden valinta jäi Skellefteån kurssilla puoliväliin ja nyt täydennttiin valintoja. Johtokunta totesi, että
Kehitys-, koulutus ja opintovastaavan tehtävät soveltuvat hyvin jo viime vuonna valitulle Visioryhmälle (Raili Borg, Heli Aarnipuro, Jari Prosi), joka näin miettii kehitystä ja koulutuksen ja opintojen tarvetta tänäkin vuonna.
-Jäsenhankinta ja huoltoryhmään valittiin Jaakko Honkanen, ja päätettiin kysyä siihen myös Seija Dahlgrenia ja Kaisa Hampussonia. Johtokunta keskusteli myös ehdotuksesta kerhon materiaalin laittamiseta sairaalaan ja yliopistolle.
Lapsi- ja nuorisotoiminta: Raili Borg (kysyy mukaan Juha Niemeä ja Christina Borgia)
-ABF ja muut opintojärjestöt: Jaakko Honkanen
-Suomen kielen delegaatio: Raili Borg varsinainen ja Olli Falben varalla
-Näkövammaisten yhdistys: Raili Borg
-Seurakuntapiiri: Raili Borg
-Johtokunta päätti perustaa kerhoon Mitalitoimikunnan, johon Jari Prosi ja Erik Eriksson ilmoittautuivat mukaan.

Johtokunta keskusteli myös yhdyshenkilöiden asettamisesta eri jaostoille ja päätti että kerhon itsenäislle jaostoille samoin kuin Mökkitoimikunnalle valitaan yhdyshenkilö, joka vuoden aikana pitää yhteytää jaostoonsa, käy tapaamassa jaostoja ja muutenkin välittää tietoja edes takaisin. Naisjaoston yhdyshenkilöksi valittiin Emilia Lejdebro, Eläkeläisjaoston Jaakko Honkanen, Teatterijaoston Kim Borg, Miesjaoston Olli Falben ja Mökkitoimikunnan yhdyshenkilöksi valittiin Pekka Erikoinen

Johtokunta totesi, että Skellefteån kurssin kustannukset ovat aika lailla hanskassa. Käytimme suunnitellun 50 000 kr ja kurssista on tähän mennessä ollut vain myönteistä palautetta.

Uumajan Suomalainen Kerho oli kutsunut Suomen suurlähettiläs Heleniuksen viettämään kanssamme Gottlundin päivää. Nyt olimme saaneet vastauksen. Suurlähettiläs on kyseisenä päivänä Suomessa, mutta hän on Uumajassa 20. helmikuuta, jolloin kerhollekin on varattu tapaamisaika. Johtokunta pohti, mitä kysymyksiä haluamme asettaa suurlähettiläälle ja tärkeimmäksi nousi kysymys siitä, miten Suomen valtio on valmis auttmaan meitä suomen kielen säilyttämiseksi ja elvyttämiseksi täällä Uumajassa.

SIUMin radio on vaarassa hävitä. Johtokunta pyysi Kim Borgia ja Olli Falbenia tekemään esityksen serverin/palvelimen hankinnasta seuraavaan johtokunnan kokoukseen mennessä, jotta radio USURA voitaisiin lähettää internetin välityksellä. Johtokunta jatkaa asian käsittelyä.
ABF:n vuosikokous on 2013-04-20. Päätettiin että Jaakko Honkanen edustaa kerhoa ja varalle Jari Prosi
Johtokunta päätti myös vahvistaa työvaliokunnan ehdotukset suomenkielen delegaatioon. Kaikki työvaliokunnan ehdotukset eivät onnistuneet, mutta johtokunta kävi läpi delegaation tekemät valinnat. Delegaation Puheenjohtajaksi valittiin Jari Prosi, varapuheenjohtajaksi Raili Borg, sihteeriksi Jaakko Honkanen, ja varasihteeriksi Seija Dahlgren

Koulutyöryhmä:
Tarja Backman, opettajat
Jukka Linna, Hissin vanhemmat
Mika Suominen, Äidinkielenopetuksessa olevien lasten vanhemmat
Satu Lindgren, Uumajan romanit

Sosiaalityöryhmä:
Seija Dahlgren, Suomenkielinen seurakuntatyö
Saara Minkkinen, Näkövammaisten yhdistys
Mirjami Kiviniemi
Pirkko Hirvonen
Varalla: Heikki Vihtari ja Liisa Suojanen

Kultturityöryhmä:
Raili Borg, Uumajan Suomalainen Kerho
Sven-Ola Hietala, Uumajan Tornionjokilaaksolaiset
Satu Lindgren, Uumajan romanit
Pirkko Hirvonen, Teatteriryhmä Kirput

Tiedotustyöryhmä:
Raili Borg, Uumajan Suomalainen Kerho
Olli Falben, Uumajan Suomalainen Kerho
Juha Niemi, Uumajan Suomalainen Kerho

Uumajan Suomalaisen Kerhon päivitetty vaatimuslista 2013 ja Kulturplan 2013 käytiin läpi. Johtokunta totesi myös, että Kulttuurisuunnitelmassa suunnitellut tapahtumat ovat Järjestelytoimikunnan työkenttää ja suurempia tapahtumia on pikaisesti aloitettava suunnittelemaan.
Seuraavat neuvottelut Landstingetin kanssa hallintoaluerahojen käytöstä ovat 14.2. klo 15.00. Raili Borg menee kokoukseen neuvottelemaan. Johtokuntalaiset voivat lähettää vaatimusehdotukset maakäräjille Railille sähköpostitse
Päätettiin osallistua Ersboda-päiville, Raili Borg menee kokoukseen 20/2 kl 18.30 EFH.
Uumajan kulttuuriyön – Kulturnattan suunnittelukokous  on 14/2 kl 19.00 UFH, Loke, Raili Borg menee kokoukseen.
Marieheminpäivän (15.6.)  suunnittelukokous on 11.2.  Raili Borg menee kokoukseen.
Päätettiin maksaa Suomi-seura ry:n ja CMR:n jäsenmaksut.

Rskl on lähettänyt kerholle lehdistötiedotteen suomen kielen asemasta. Raili ja Jari kääntävät Rskl:n lehdistötiedotteen sopivaan muotoon paikallislehdissä julkaistavaksi Gottlundin päivän aikoihin. Johtokunta noteerasi myös, ett Rskl liittokokokouskutsu on tullut ja että viimeinen aloitepäivä 29.3. Jos aloitteita tulee kerholaisilta, ne ehditään käydä läpi kevätkokouksessa.

Se oli se johtokunta.
Raili Borg