Nuorisoa kesätöihin Suomeen

Suomalaisperäistä nuorisoa kysellään kesätöihin Pohjanmaalle. Journalistien, webbtaitoisten henkilöiden lisäksi haetaan tarjoiluhenkilökuntaa yhteen Korsholmissa sijaitsevaan raippaluolaiseen ravintolaan. Lue lisää alta ruotsiksi.

Nu söker vi ungdomar med finsk koppling bosatta i Umeå området för sommarjobb i Österbotten. Förutom webb, journalistik och mediakunniga personer söker vi serveringspersonal till en restaurang på Replot i Korsholm.

Med vänlig hälsning
Malin Wälitalo-Palo
Kvarkenrådet, Svenska.nu, Nordjobb och Pohjola-Norden via projekt Kvarkenjobb ger ungdomar en chans att sommarjobba på andra sidan Kvarken. Svenska ungdomar erbjuds sommarjobb i Finland och vice versa genom KvarkenJobb, med stöd av Nordjobb som förmedlar sommarjobb i hela Norden.

5 + 5 ungdomar i åldrarna 18-28 år från Västerbottensregionen erbjuds möjligheten att sommarjobba 1-2 månader i Vasa- respektive Umeåregionen. Målsättningen är att dessa ska komma i kontakt med de olika språken – språkkulturer som finns i vår region i arbetet och på fritiden, skapa nätverk och erfarenheter.

Några av mediahusen i Vasa söker kompetenser inom media, journalistik och webb. En av arbetsgivarna är den finskspråkiga tidningen Pohjalainen som kräver en högre nivå av finska kunskaper. Ansökan görs på http://www.nordjobb.org/sv/om-nordjobb/kvarkenjobb 
Projektet betalar ungdomarnas boende+resa.
Den korta versionen (3 1/2 minut), där idén med Kvarkenjobb framförs, ligger på länken:
https://vimeo.com/user15948140/review/58248973/f504352f33
Den långa versionen (drygt 9 minuter), där vi får höra mera av företagarnas erfarenheter, ligger på: https://vimeo.com/user15948140/review/58244492/dfb810206b