Visioryhmä mietti tulevaisuutta

2013-02-10visioryhmä
Uumajan Suomalaisen Kerhon Visioryhmä, Heli Aarnipuro, Raili Borg ja Jari Prosi, keskusteli sunnuntaina kerhon tulevaisuudesta ja mietti mitkä tarpeet ja toivomukset voisivat olla eniten huomioonotettavia kerhon tulevaisuutta ajatellen.
Kerhon tärkeimmät tehtävät sääntöjen mukaan ovat toimia sekä etujärjestönä että harrastusjärjestönä. Etujärjestötyö sisältää ruotsinsuomalaisten asemaan vaikuttamisen kunnassa ja järjestön kehittämisen. Harrastustoiminnan kautta saadaan mukaan jäseniä kerhoon.
Kerhon tulevaisuuden kanalta on tärkeää, että otetaan huomioon intresseryhmien eri perspektiivit kerhotoimintaan, totesi visioryhmä. Luottamushenkilöillä, jotka valitaan toteuttamaan jäenkokouksessa päätettyä toimintasuunnitelmaa, ei välttämättä ole sama perspektiivi ja samat motiivit osallistua kuin jäsenillä, jotka saattavat olla mukana ihan vain kannatuksen vuoksi tai osallistuvat vain suurempiin juhlatilaisuuksiin.
Kerhon jäsenillä ja niillä henkilöillä tai organisaatioilla, jotka eivät ole mukana kerhossa, on taas puolestaan eri perspektiivi ja eri odotukset kerhon toiminnasta.

Miten nämä perspektiivit ja erilaiset odotukset sitten jaetaan yhteisiin strategisiin ja mitattaviin tavoitteisiin, se jäi seuraavan kokouksen mietittäväksi.